Klasse 1a (Frau Thies-Beier)

Klasse 1b (Frau Rosenbaum)

Klasse 2a (Frau Stratmann )

Klasse 2b (Frau Pieper)

Klasse 3a (Frau Tillmann)

Klasse 3b (Herr Kleinelanghorst)

 Klasse 3c (Frau Schwan)

Klasse 4a (Frau Ritter)

Klasse 4b (Frau Habig)